Dự án

Là một tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, hiện nay Anh Quân Strong đang tập trung vào sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực khai khoáng, bất động sản, khách sạn nhà hàng và sản xuất hàng tiêu dùng. Với mục tiêu lớn mạnh cùng sự phát triển của đất nước, chúng tôi không ngừng nâng cao năng xuất, chất lượng những dự án mình đang thực hiện và hướng tới mở rộng lĩnh vực kinh doanh.